Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija kartu su ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDU kviečia į paskaitą, skirtą susipažinti su poveikio paveldui vertinimo (ang. Heritage Impact Assessment) nuostatomis ir eiga š. m. gruodžio 1 d. [antradienis] 17:30 val. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (211 aud.), Universiteto g. 7, Vilniuje.

Tarptautinė bendruomenė nuolat akcentuoja, kad prieš pradedant imtis didelių restauravimo ar naujų statybos darbų UNESCO Pasaulio paveldo vietovėje ar jos apsaugos zonoje, būtina skirti ypatingą dėmesį kultūros paveldo būklei ir galimoms planuojamų projektų įtakoms įvertinti. Pastaraisiais metais be Strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) ir Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) vis didesnis dėmesys yra skiriamas ir Poveikio paveldui vertinimui (PPV), pasitelkiant tarptautiniu mastu pripažintą metodologiją.

Edukacinės paskaitos metu vienas žymiausių tarptautinių ekspertų dr. Gamini Wijesurija [architektas, archeologas, ICOMOS narys, ilgametis dalyvis UNESCO Pasaulio paveldo procesuose] pristatys esminius Poveikio paveldo vertinimo elementus, procedūrą ir naudą, siekiant urbanistinės plėtros ir paveldo apsaugos darnos UNESCO Pasaulio paveldo vietovėse. Dr. Wijesurija reprezentuoja Tarptautinį kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo studijų centrą (ICCROM), kuris yra UNESCO Pasaulio paveldo komiteto patariamoji organizacija.

Paskaita vyks anglų k. Parama paskaitų ciklui „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“ gauta iš Lietuvos kultūros tarybos. Su kitomis paskaitomis galite susipažinti čiahttp://unesco.lt/kultura/pasaulio-paveldas/archfondas.

Informacija: www.unesco.ltwww.archfondas.lt