Šių metų forumo tema „Architektūros užsakymas“ pabrėžia aiškios vizijos formulavimo svarbą architektūroje keldama klausimus apie tai, kokią reikšmę turi užsakymo proceso dizainas? Kas ir kaip tampa miesto kolektyvinį balsą įgarsinančiu užsakovu architektams bei kaip keičiantis gyvenimui mes pritaikome egzistuojančią infrastruktūrą naujiems poreikiams? Architektūros fondo forumas taip pat kviečia tekstais ir vizualiniais pasakojimais prisijungti prie diskusijos architektūros kritikos platformos „Aikštėje“ atvirame kvietime.

Renginio dalyviai: Valentina Sansone, Skirmantas Bikelis, Jekaterina Lavrinec, Kaspars Lielgalvis, Kristiaan Borret, Darius Žakaitis, Justinas Dūdėnas, Inga Urbonaitė-Vadoklienė, Laura Kairienė, Donatas Baltrušaitis, Algimantas Neniškis.

Renginys vyks anglų kalba.

Renginio vietos: lapkričio 30 d. – TSEKH Gallery (Vytenio g. 6), gruodžio 1 d. – Menų spaustuvės juodoji salė (Šiltadaržio g. 6).

Programa:

Lapkričio 30 d. (TSEKH Gallery, Vytenio g. 6)

Miestai keičiasi kartu su visuomenės poreikiais, tad neišvengiamai dalis pastatų praranda savo paskirtį ar šeimininkus. Kas vyksta su pastatais, kai juos apleidžiame arba dėl teisinių pažeidimų jie yra konfiskuojami iš savininkų? Kokius nekilnojamo turto rezervo valdymo praktikas ir sistemą turime bei kaip pastatai vėl grįžta į miesto gyvenimą? Diskusijoje su tyrėjais ir aktyvistais bus nagrinėjamos nekilnojamo turto valdymo sistemos bei tarptautiniai pavyzdžiai.

18:30 Įžanga

18:35 Valentinos Sansone pristatymas apie Magazzino Brancaccio ir Vilniuje atliktą tyrimą su Dr. Skirmantu Bikeliu.

19:10 Kaspars Lielgalivs pristatymas apie šiuo metu vystomus regeneracijos projektus buvusiose Rygos Technikos universiteto patalpose ir buvusiame Pasaulio prekybos centre „Ryga“.

19:30 Pokalbis apie socialinį pastatų pernaudojimą. Dalyviai: Dr. Skirmantas Bikelis, Kaspars Lielgalivs, Jekaterina Lavrinec, Valentina Sansone.

20:30 Gėrimai ir užkandžiai

Gruodžio 1 d. (Menų spaustuvės juodoji salė, Šiltadaržio g. 6, Vilnius)

Miestas yra daugybės skirtingų žmonių ir socialinių grupių sugyvenimo vieta, kurios kūrimas yra nuolatinis procesas. Tad kas ir kaip mieste kuria bendrą tęstinę ateities viziją, leidžiančia planuoti ir projektuoti miestą ateities kartoms? Diskusijoje su skirtingų miestų vyriausiaisiais architektais, architektūros konkursų organizatoriais, vystytojais ir procesų kritikais nagrinėsime miesto kaip užsakovo vaidmenį vertinant erdvinius poreikius, formuojant ateities norus ir išverčiant juos į programą bei reikalavimus architektūrai.

18:00 Įžanginis architekto ir architektūros žurnalisto Justino Dūdėno pranešimas apie architektūros užsakyme veikiančias kultūrines konstrukcijas. 

18:30 Vyriausiosios Vilniaus miesto architektės Lauros Kairienės pranešimas apie Vilniaus miesto patirtis, įrankius ir ateities siekius gerininant architektūros užsakymo procesų kokybę.

18:50 Briuselio regiono vyriausiojo architekto Kristiaan Borret pranešimas „Minkštoji galia. Dizaino kokybės valdymo rolė Briuselio miesto vystyme“. 

19:20 Trumpa pertrauka.

19:30 Diskusija. Dalyvauja: Laura Kairienė, Kristiaan Borret, Justinas Dūdėnas, Darius Žakaitis, Inga Urbonaitė-Vadoklienė, Algimantas Neniškis. Moderuoja Donatas Baltrušaitis.

20:30 Forumo pabaiga, gėrimai ir užkandžiai „Shinzo“ bare.

Dizainas: Eglė Kirlytė.

Organizacijos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. 
Renginio partneris – Vilniaus miesto savivaldybė
Informacinis partneris – LRT