VŠĮ „ARCHITEKTŪROS FONDAS“ KVIEČIA visų Lietuvos architektūros mokyklų absolventus dalyvauti Leonardo da Vinci programos projekte „Architektūra ir visuomenė“ ir atlikti 3-4 mėnesių praktiką architektūrinėse organizacijose ar architektų studijose Nyderlanduose, D. Britanijoje ir Danijoje.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Tu gali pretenduoti į šią galimybę, jeigu:
– Esi absolventas, baigęs architektūros bakalauro ar magistro studijas VGTU, VDA, KDI ar KTU 2008 – 2011
metais ir numatomu stažuotės laikotarpiu niekur netęsi studijų;
– Esi iniciatyvus, visuomeniškas, kūrybingas, plačiai ir tarpdiscipliniškai į architektūrą žvelgiantis architektas;
– Turi daug motyvacijos ir entuziazmo;
– Nori ir nebijai dalintis įgyta patirtimi viešai.

ATRANKA

Norint dalyvauti atrankoje, reikia išsirinkti priimančią organizaciją ar studiją (žr. žemiau) ir iki RUGSĖJO 28d. (imtinai) adresu: arch@archfondas.lt atsiųsti šiuos dokumentus:

– Motyvacinį laišką (lietuviškai), kuriame būtinai reikia nurodyti, į kurią organizaciją ar studiją norite vykti ir
kodėl (galima pretenduoti į kelias vietas iš karto);
– CV (lietuviškai ir angliškai);
– Darbų portfolio (angliškai);
– Universiteto baigimo diplomo kopiją;
Pageidautume, kad viską siųstumėte viename laiške, kuris neviršija 10MB.

Atrankos kriterijai:
– Motyvacija;
– Visuomeniškumas, iniciatyvumas;
– Kūrybiškumas, konceptualumas, tarpdiscipliniškas ir platus požiūris į architektūrą ir architekto profesiją;
– Atitikimas pasirinktos organizacijos / studijos specialiems kriterijams (žr. žemiau).

PLAČIAU APIE PROJEKTĄ

Projekto tikslai:
1. Atkreipti architektų dėmesį į architektūros ir visuomenės tarpusavio ryšio svarbą;
2. Skatinti visuomeniškumą, kaip būtiną šiuolaikinio architekto savybę, praplėsti mąstymo galimybes ir specialybės ribas;
3. Pažinti ir įsisavinti architektūrinių veiklų metodus, paremtus kritiniu mąstymu, tyrimais, skirtingų sričių specialistų ir skirtingų visuomenės grupių bendradarbiavimu;
4. Užmegzti būtinus ryšius su partneriais užsienyje, įgyti patirties jų veiklos srityse;
5. Suteikti projekto dalyviams patirties ir savybių, būtinų vykdant panašias veiklas ateityje.

Projekto metu 5 dalyviai vyks į 3 – 4 mėnesių praktikas Nyderlanduose, D. Britanijoje ir Danijoje. Vieni – į organizacijas, skatinančias architektūros kaip kultūros bei mokslo sklaidą visuomenėje, kiti – į architektų studijas, kurių darbo metodai paremti tyrimais ir įžvalgomis už tradicinių architektūros ribų, o jų projektai yra betarpiškai susiję su visuomenės poreikiais.

PRIIMANTYS PARTNERIAI UŽSIENYJE

1. ARCHIS PUBLISHERS
www.archis.org
Amsterdamas, NL / vyks 2 dalyviai

Archis Publishers – tai eksperimentinės platformos Archis Foundation padalinys, užsiimantis architektūros bei urbanistikos tyrimais ir leidžiantis vieną prestižiškiausių ir kokybiškiausių architektūros žurnalų „VOLUME“. Organizacijoje praktiką atliekantys dalyviai drauge su profesionalų komanda atliks tyrimus temomis „Centre – Periphery“ ir „Architecture of Peace“, jų rezultatai bus publikuojami leidinyje. Dėl detalesnės informacijos apie šiuos tyrimus rašykite leonardo@archfondas.lt

Organizacijos reikalavimai:
– Analitinis ir kritinis mąstymas, gebėjimas moksliškai mąstyti;
– Mokslinio darbo / tyrimo patirtis;
– Domėjimasis architektūra;
– Gebėjimas dirbti savarankiškai.
Vizitų laikas:
„Centre – Periphery“ – nuo 11.10.22 iki 12.01.22 (13 savaičių)
„Architecture of Peace“ – nuo 12.01.07 iki 12.04.07 (13 savaičių)

2. OPEN-CITY
www.open-city.org.uk
Londonas, UK / vyks 1 dalyvis

Open-City – tai nepriklausoma, ne pelno organizacija, siekianti skatinti architektų, dizainerių, valdininkų bei visuomenės tarpusavio dialogą, kuriant kokybiškesnes miesto erdves, formuoti kompetentingą visuomenės požiūrį į architektūrą ir miesto plėtrą. Dalyvis šioje organizacijoje įsitrauks į veiklas, susijusias su architektūros edukacijos programomis įvairaus amžiaus grupėms, šių programų kūrimu bei įgyvendinimu. Daugiau informacijos: http://open-city.org.uk/education/index.html

Organizacijos reikalavimai:
– Organizuotumas, iniciatyvumas;
– Entuziazmas ir domėjimasis architektūros edukacija;
Vizito laikas: nuo 12.01.07 iki 12.04.07 (13 savaičių)

3. DAVID GARCIA STUDIO
www.davidgarciastudio.com
Kopenhaga, DK / vyks 1 dalyvis

David Garcia Studio yra eksperimentinė architektūros platforma, kurios pagrindinė tyrimų sritis – ekstremalių sąlygų veikiama aplinka. David A. Garcia šių metų pavasarį dalyvavo ketvirtajame „Architektūros fondo“ pokalbių cikle EDUKACIJA ir pristatė savo asmeninę ir studijos veiklą (http://www.archfondas.lt/paskaitos/paskaita/28/david-a-garcia-tai-kas-egzistuoja-t-ra-maaa-dalis-to-kas-smanoma). Studijoje dalyvis turės galimybę įsitraukti į darnios plėtros urbanistinį projektą Roterdame bei kitus studijos eksperimentus.

Studijos reikalavimai:
– Konceptualumas urbanistiniame ir architektūriniame masteliuose;
– Įgūdžiai dirbant su Rhino ir Adobe Illustrator programis.
Vizito laikas: nuo 12.01.07 iki 12.04.07 (13 savaičių)

4. KOSSMANN.DEJONG parodų architektai
www.kossmanndejong.nl
Amsterdamas, NL / vyks 1 dalyvis

Kossmann.dejong – parodų architektūros studija, kuriai vadovauja architektai Herman Kossmann ir Mark de Jong. Studija specializuojasi tarpdisciplininių parodų ir interjerų projektavime, kuria erdves ir architektūrą, betarpiškai susijusią su visuomene ir jos poreikiais. Herman Kossmann šių metų žiemą dalyvavo trečiajame „Architektūros fondo“ pokalbių cikle SHOW OF: reginio architektūra ir pristatė savo studijos veiklą bei projektus (http://www.archfondas.lt/paskaitos/paskaita/27/herman-kossmann-pasakojan-ii-erdviv-k-rimas).

Studijos reikalavimai:
– Jautrumas žmogaus elgesiui – gebėjimas mąstyti ir jausti erdvę iš žmogaus perspektyvos;
– Gebėjimas perteikti idėjas architektūrine kalba;
– Įgūdžiai dirbant su Adobe Photoshop, AutoCAD, 3D programomis;
– Entuziazmas ir domėjimasis aplinka.
Vizito laikas: nuo 12.01.07 iki 12.05.05 (17 savaičių)

Atrankos rezultatai paaiškės paskutinę rugsėjo savaitę. Atrinktiems dalyviams bus skirta stipendija kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti. Praktikos metu ir po jos dalyviai turės dalintis savo patirtimi ir rezultatais viešai.

Jei kyla klausimų, rašykite: leonardo@archfondas.lt
Daugiau informacijos apie Leonardo da Vinci programą: http://www.smpf.lt/lt/programos/leonardo_da_vinci
Projekto koordinatorė: Sandra Šlepikaitė