Dr. Willem J. H. Willems (Leideno universiteto Archeologijos fakulteto profesorius, ICOMOS Tarptautinio archeologijos paveldo valdymo (ICAHM) narys) pranešimas „Issues in World Heritage and the Management of Archaeological Heritage“.

Pranešime profesorius pristato UNESCO Pasaulio paveldo ir archeologijos paveldo valdymo problemas. Pažymi, kad viena pagrindinių problemų su kuria susiduria archeologai yra ta, kad archeologiniai radiniai dažnai nėra traktuojami kaip paveldas, o juk būtent jie yra praeities dabartyje atspindžiai. Kita problema yra ta, kad patys žmonės (tiek Europoje, tiek Azijoje, tiek Afrikoje) ignoruoja savo paveldą, taip pat nėra „vietinės archeologijos“, t.y., kasinėjimuose nedalyvauja vietos bendruomenės. Akcentuoja, kad platus gamtos išteklių naudojimas, turi katastrofiškų pasekmių UNESCO Pasaulio paveldui.

Pranešimas skaitytas Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje 2014 m. gegužės 9-10 d. vykusio tarptautinio seminaro „Pasaulio paveldo iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istoriniocentro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) vertinimai“/World Heritage Challenges in Lithuania: Revisiting Vilnius Historical Centre (1994) and Kernavė Archaeological Site (2004)” metu.

Seminaro tikslas – aktualizuoti Vilniaus istorinio centro ir Kernavės archeologinės vietovės naujausius paveldosauginius tyrimus, teorinius vertinimo aspektus ir vietovių vadybos problematiką pasauliniame kontekste. 2014 m. sukanka 20 metų, kai į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytas Vilniaus istorinis centras, ir 10 metų, įrašyta Kernavės archeologinė vietovė.

Seminaro programa:

http://www.unesco.lt/images/wordpress/uploads/2014/04/Seminaro-programa-2014-LT3.pdf

Organizatoriai ir partneriai: Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija; ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, Architekūros [aktualijų] fondas.

Seminarą iš dalies finansuoja Lietuvos mokslo taryba ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

www.archondas.lt
www.unesco.lt