Marion Blockley (ICOMOS, Paveldo interpretacijos asociacija (AHI), archeologijos paveldo interpretacijos ekspertė, Didžioji Britanija) pranešimas „Interpretation of Archeological Heritage in the Context of World Heritage“.

Pranešime Marion Blockey pristato archeologijos paveldo interpretacijos ir perteikimo problematiką bei gerąją UNESCO Pasaulio paveldo patirtį. Pabrėžia, kad kiekviena vietovė turi ką papasakoti ir suteikti žmonėms. Teigė, jog yra labia svarbu bendrauti su vietos bendruomene, juos informuoti apie paveldą, mokyti, kaip su juo elgtis. Taip pat dalinasi savo įžvalgomis apie archeologinių radinių eksponavimą muziejuose. Pabrėžia, kad reikia pasakoti apie žmogų, o ne apie daiktą kaip tokį. Pažymi, jog archeologija nėra senamadiška, šio mokslo populiarinimui pasitelkiamos naujausios technologijos, video filmai ir kt.

Pranešimas skaitytas Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje 2014 m. gegužės 9-10 d. vykusio tarptautinio seminaro „Pasaulio paveldo iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istoriniocentro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) vertinimai“/World Heritage Challenges in Lithuania: Revisiting Vilnius Historical Centre (1994) and Kernavė Archaeological Site (2004)” metu.

Seminaro tikslas – aktualizuoti Vilniaus istorinio centro ir Kernavės archeologinės vietovės naujausius paveldosauginius tyrimus, teorinius vertinimo aspektus ir vietovių vadybos problematiką pasauliniame kontekste. 2014 m. sukanka 20 metų, kai į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytas Vilniaus istorinis centras, ir 10 metų, įrašyta Kernavės archeologinė vietovė.

Seminaro programa:

http://www.unesco.lt/images/wordpress/uploads/2014/04/Seminaro-programa-2014-LT3.pdf

Organizatoriai ir partneriai: Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija; ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, Architekūros [aktualijų] fondas.

Seminarą iš dalies finansuoja Lietuvos mokslo taryba ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

www.archondas.lt
www.unesco.lt