Keliaujančios architektūros dirbtuvės skelbia savanorių atranką ir kviečia šią vasarą sudalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse vaikams ir jaunimui!

PROJEKTO IDĖJA

Keliaujančios Architektūros Dirbtuvės – tai vasaros atostogų metu vykstantis projektas, kuriuo yra siekiama atkreipti visuomenės, ypač vaikų, dėmesį į kasdienę žmogų supančią aplinką ir parodyti, kad jos puoselėjimas gali būti įdomus, žaismingas ir įtraukiantis užsiėmimas, įgyvendinamas realiomis, daug materialių ir žmogiškųjų išteklių nereikalaujančiomis priemonėmis.

Projekto formatas – 5 dienų kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui, kurių metu yra įrengiama nauja arba perprogramuojama esama miestelio viešoji erdvė. 2019 metų vasarą bus įgyvendintos 7 kūrybinės dirbtuvės mažuosiuose Lietuvos miesteliuose (iki 1000 gyventojų), dirbtuvės bus vykdomos liepos – rugpjūčio mėnesiais. Dirbtuvių metu planuojama ir šviečiamoji kultūrinė programa (filmų peržiūros, vedamos diskusijos ir kt.) visai miestelio bendruomenei – KAD vizitas miestelyje savaime tampa įvykiu.

Aplinka, kurią siekiame sukurti  – tai kokybiška, estetiška viešoji (fizinė) erdvė. Tačiau iš patirties žinodami, kad komandos vizitas miestelyje neapsiriboja vien tik viešosios erdvės kūrimu, suprantame, kad vienas projekto tikslų – ir miestelio bendruomenės, kuri kurs ir naudosis ta erdve po dirbtuvių, aktyvinimas. 

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vaikus ir jaunimą būti aktyviais savo aplinkos kūrėjais, aktyvinti bendruomeninę veiklą ir pilietiškumą mažiausiuose ir/ar sunkiausiai besilaikančiuose Lietuvos miesteliuose.

Vaikai – naujoms idėjoms imliausia bendruomenės dalis, todėl dirbame su jais. Be to, provincijoje tai ir silpniausia, labiausiai pažeidžiama, jautriausia jos dalis, kuri dažniausiai neturi savo balso aplinkos kūrime ar miestelio gyvenime.

PROJEKTO EIGA

Kūrybinių dirbtuvių savanorių komandos bus sudarytos iš architektų, menininkų, mokytojų ir kitų kūrybingų žmonių, vieną savanorį kviečiame prisijungti prie vienos iš septynių komandų. Siekdami dirbtuvėse dalyvaujantiems vaikams ir jaunimui padėti kitaip atrasti ir patirti kasdienes savo miestelio viešąsias erdes, prie komandų kviečiame jungtis performatyviojo meno atstovus (aktorius, šokėjus, muzikantus), taip pat žmones, dirbančius ar besidominčius darbu su bendruomenėmis, kūryba viešosiose erdvėse, darbo su jaunimu patirties turinčius žmones ir kitus projekto tematikai neabejingus savanorius.

Planuojama dirbtuvių pradžia – 2019 m. liepos 2 d., 7 dirbtuvės bus vykdomos 2019 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais. 

SAVANORIO ANKETA

Anketą prašome užpildyti iki 2019 m. gegužės 24 dienos. Rezultatus paskelbsime gegužės 27 dieną. 

Kilus klausimams kreiptis į projekto vadovę Margaritą Kaučikaitę +370 654 14135, arba rašyti el. paštu labas@keliaujanciosdirbtuves.lt

Projektą organizuoja – VšĮ „Architektūros fondas“

Projekto partneris – Lietuvos kultūros taryba.