Tęstinio meninio tyrimo objektas –  Lietuvos rekreacinėse erdvėse itin dažnai sutinkamos pavėsinės, kurių pagrindinis architektūrinis elementas yra mediniai kreivuoliai. Niekur išsamiai neaptartas, netyrinėtas ir neargumentuotas kreivuoliškos estetikos įsigalėjimas atveria kelią spekuliatyviam ir asociatyviam mąstymui apie su ja galimai susijusias (pseudo) organikos, autentikos, mitologijos ir etnografijos potekstes.