Kaip, kodėl, iš kur ir ko įkvėpta gimsta architektūra?

Architektūros kūrimo procesas yra labai dažnai pamirštamas ir nuvertinamas, tačiau tai vienas svarbiausių veiksnių kelyje į kokybišką architektūrą.

Vieni mėgsta eskizuoti, kiti mėgsta analizuoti; vieni yra racionalistai, kiti yra funkcionalistai. Nėra nei vieno visiems teisingo kelio, ir kartu visi keliai kažkam yra teisingi. Kaip gimsta pirmieji eskizai? Ar architektūra yra autorinis darbas? O gal kompiliacinė komandos idėjų sintezė? Ar svarbiau išraiška, ar architektūros kuriamas scenarijus? Love the context or f**k the context? Ar teisingesnis kūrybos kelias yra minutės kūrybinis impulsas; ar nuoseklus ir šaltas balanso ieškojimas ir radimas? Koks kelias nuo pirmojo eskizo iki galutinio rezultato? Ar vertybė yra tik gerai realizuotas pastatas?

Susipažinus su skirtingų filosofijų išpažinėjais (pranešėjais) galbūt pasidarys kiek aiškiau. Bet nebūtinai.