KUO POKALBIS ĮKVEPIANTIS?

Paskutiniojo pokalbio tema – kritinės Baltijos regiono praktikos. Pašnekovės iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos pristatys skirtingas kritinių praktikų formas architektūroje, tapusias atsaku slogiai standartizuotos sovietinės architektūros kalbai.

Ieva Zībārte papasakos apie savo tyrimą ir atradimus, istorijas, susijusias su pokario modernizmu Latvijoje, aptars Baltijos šalių architektų ryšius su Vakarais ir pateiks įžvalgas, kokias pasekmes tokie ryšiai turėjo šio regiono architektūriniam kontekstui.

Marija Drėmaitė svarstys, koks kritiškumas galėjo egzistuoti nelaisvoje visuomenėje, kokiomis formomis, kaip pastebimai ir kokio atgarsio jis susilaukė bei kokie buvo kitaip mąstančio architekto siekiai (savo kritiškumu praplėsti architektūros meno ribas ar kritikuoti politinį režimą ir ideologiją, ir ar šie du dalykai apskritai gali būti atsiejami).

Ingrid Ruudi pateiks vieną iš galimų įžvalgų apie Estijos architektūros ir meno sceną Perestroikos laikotarpiu. Pranešėja pristatys kritinių pozicijų įvairovę neramumų ir pasikeitimų akivaizdoje: žlungant Sovietų Sąjungos režimui ir kylant nacionalinės valstybės atkūrimo viltims.

Diskusijoje taip pat bus aptarta kritiškumo sąvokos samprata dabarties ir praeities architektūroje bei bus svarstoma, kaip disidentiškumo pozicija, dažnai siejama su nepriklausomybės judėjimais, galėtų būti naujai permąstyta ir priimta šiuolaikiniame Baltijos regiono kontekste.


Kritiškumo ribos Baltijos regiono architektūroje. Lolitos Jablonskienės įžanga >>


Ieva Zībārte. Necenzūruotas susižavėjimas. 10 tyliojo disidentiškumo formų architektės Martos Stanjos gyvenime ir kūryboje >>


Ingrid Ruudi. Kritiška architektūra tarp Perestroikos ir Nepriklausomybės. Talino architektų grupė T >>


Marija Drėmaitė. Kritinės praktikos sovietinės Lietuvos architektūroje >>


Rekomenduojamos knygos


ŠALTOJO KARO KONFRONTACIJOS, JAV PARODOS IR JŲ ROLĖ KULTŪRINIAME ŠALTAJAME KARE

Jack Masey, Conway Lloyd Morgan

Tai gera knyga norint sužinoti apie tarptautines parodas ir jų rolę taip vadinamajame kultūriniame Šaltajame kare. Istorijos, vaizdai, tai kas geriausia pokario architektūroje ir dizaine: retas įtraukiančios parašytos medžiagos pavyzdys apie vieną iš oficialių necenzūruojamo susižavėjimo kanalų.

ERDVINĖ AGENTŪRA. KITI ARCHITEKTŪROS DARYMO BŪDAI

Nishat Awan, Tatjana Schneider, Jeremy Till

Ši knyga yra tęstinio internetinio archyvo projekto spatialagency.net rezultatas, kuriame sukaupta vertinga architektūrinių kontrkultūrų duombazė: asmenybės, ofisai, iniciatyvos ir institucijos užsiimančios architektūrinėmis ir erdvinėmis praktikomis, kritikuojančiomis egsituojančią socialinę status quo.

ARCHITEKTŪRA SOVIETINĖJE LIETUVOJE

Marija Drėmaite, Vaidas Petrulis, Jūratė Tutlytė

Knyga ne tik gražiai iliustruota, bet ir gilinasi į sovietinio laikotarpio architektūros ir ideologijos santykį, į Baltijos respublikų architektų siekį priklausyti vakarietiško modernizmo bendruomenei, tuo pačiu vykdant aukščiausius politinės valdžios užsakymus.

Knygas rasite Architektūros fondo knygų lentynoje Nacionalinės dailės galerijos (NDG) dailės informacijos centre.