Septintojo Open House Vilnius renginio organizatoriai skelbia atvirą kvietimą, skirtą kūrėjams, performatyvaus pasirodymo ar architektūrinės instaliacijos įgyvendinimui. Konkurso būdu atrinktas meninis pasakojimas taps pagrindiniu 2021 m. Open House Vilnius renginiu – meniniu pasakojimu, atskleidžiančiu  architekūros ir kitų meno formų kuriamą ryšį. Meninių pasakojimų kūrėjus kviečiame interpretuoti 2021 m. Open House Vilnius temą – „Architektūra yra jausmas“.

Meninių pasakojimų anketas galima pateikti nuo 2020 m. gruodžio 23 d. iki 2021 m. sausio 22 d. (23:59 LT laiku), užpildant dalyvio anketą ir atsiunčiant visą reikalingą informaciją meninio pasakojimo įgyvendinimui elektroniniu paštu: info@openhousevilnius.lt

Atrinktam meniniam pasakojimui įgyvendinti skiriama 3000 Eur suma, jis bus skelbiamas 2021 m. vasario 5 d.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

 • Konkursas yra atviras visiems kūrėjams – individualūs, komandiniai ar studijų menininiai pasakojimai bus priimti ir vertinami remiantis vienodais kriterijais;
 • Konkurso dalyvių amžius nėra ribojamas, tačiau dalyvis turėtų būti ne jaunesnis nei 18 m.;
 • Dalyvavimas konkurse nemokamas;
 • Dalyviai privalo pateikti: dalyvio anketą, meninio pasakojimo pristatymą video formatu* ir meninio pasakojimo sąmatą;
 • Bus vertinami tik reikalavimus atitinkantys ir laiku pateikti darbai;
 • Konkursui pateiktas meninis pasakojimas turėtų atspindėti renginio koncepciją ir interpretuoti šių metų renginio temą (žr. KŪRYBINIS APRAŠYMAS);
 • Savo finansavimo šaltinių turėjimas – privalumas.

ATRANKOS KRITERIJAI

 • Meninio pasakojimo įgyvendinimas Open House Vilnius renginio metu, preliminari renginio data: 2021 m. gegužės mėn. pab.;
 • Prioritetas teikiamas menininiams pasakojimams, kurie įgyvendinami atviroje vietoje arba sudarant galimybes lankytojams renginį stebėti iš lauko;
 • Pasiekiamas bei prieinamas didelei festivalio lankytojų auditorijai;
 • Meninio pasakojimo vieta privalės sietis su pastatais, dalyvausiančiais Open House Vilnius 2021 m. programoje;
 • Meninis pasakojimas turėtų būti atsikartojantis bent keletą kartų Open House Vilnius metu ir vykstantis abi renginio dienas;
 • Meninis pasakojimas turi atliepti Open House Vilnius 2021 temą ir kurti dialogą su architektūra.

SVARBU!
Konkurso dalyviai privalo turėti visas autorines teises (ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus, jei būtų paprašyta) į kvietimui pateikiamą kūrinį. Pateikdami dalyvio anketą šiam meninių pasakojimų kvietimui visi dalyviai sutinka, kad Open House Vilnius organizatorius, VšĮ Architektūros fondas, įgis teisę naudoti ir publikuoti kūrinį, elektroninėmis (skaitmeninėmis) priemonėmis bei viešai jį eksponuoti. Organizatorius pasilieka teisę neįgyvendinti nė vieno atviram kvietimui pateikto projekto.

DALYVIO ANKETA

KŪRYBINIS APRAŠYMAS

MENINIO PASAKOJIMO SĄMATA

KVIETIMO ORGANIZATORIUS:
VšĮ Architektūros fondas / Open House Vilnius
Kontaktai: www.openhousevilnius.lt | info@openhousevilnius.lt