„Architektūros fondas“ kviečia fizinius ir juridinius asmenis siūlyti projektų idėjas, tapti projekto partneriais ir kartu teikti paraišką Lietuvos kultūros tarybai, konkursui „Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 15- oje Venecijos architektūros bienalėje 2015 m. ir įgyvendinti projektą 2016 m.“ 

Lietuvos kultūros taryba šį konkursą paskelbė spalio 30d.;

Kadangi paraiškų pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2015 m sausio 27 d., „Architektūros fondas“ partnerių pasiūlymų laukia iki gruodžio 7 d. imtinai, adresu arch@archfondas.lt; (nurodant laiško temą – Projektas bienalei)

„Architektūros fondas” Lietuvos kultūros tarybos paskelbtam konkursui gali teikti tik vieną paraišką, todėl norėdami užtikrinti demokratiškas sąlygas geriausioms idėjoms dalyvauti konkurse kartu su „Architektūros fondu” skelbiame viešą partnerių paiešką ir atranką.

Tikimės sulaukti idėjų ir projektų pasiūlymų iš juridinių bei fizinių asmenų. Mūsų sudaryta komisija gruodžio 8-12 dienomis išrinks vieną pasiūlymą, kurį drauge vystysime ir teiksime Lietuvos kultūros tarybai.

„Architektūros fondas“ siūlo: projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtį, organizacinę paramą bei žmogiškuosius išteklius, tarptautinį kontaktų tinklą bei įdirbį viešinimo ir finansavimo šaltinių paieškos srityse.

Partnerių atrankai iki gruodžio7 d. imtinai prašome pateikti kuo išsamenę projekto idėją pristatančią medžiagą, atsižvelgiant į galutinės paraiškos pateikimo reikalavimus, kuriuos rasite čia: http://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=9 

Galutinė projekto paraiška bus rengiama ir teikiama Lietuvos kultūros tarybai iki numatyto termino (sausio 27-os) „Architektūros fondui” bendradarbiaujant su atrinktu partneriu.