Pagrindinės aljanso partnerių vystomos temos yra naujos dizaino vizijos ir strategijos žiedinėje ekonomikoje, urbanistinės transformacijos atliepiančios klimatui neutralių miestų tikslus ir bio inovacijų taikymas pastatų renovacijoje. Trejų metų laikotarpyje Architektūros fondo komanda prisidės prie tarptautinių edukacinių programų kūrimo, tęstinių edukacinių veiklų ir viešų renginių įgyvendinimo Lietuvoje bei Europoje.

CiD projekto dirbtuvės Hanoveryje 2023. LUH nuotr.

„Circular Design“ aljansas plėtoja inovacijas žiedinio dizaino švietimo srityje, skatindamas akademinės bendruomenės, viešojo sektoriaus ir verslo bendradarbiavimą. Kuriama inovacijų ekosistema, įgalins bendrai kurti žinias ir paspartinti mokslinių tyrimų ir inovacijų integraciją realių pokyčių įgyvendinimui. Aljansas jungia 8 skirtingose Europos šalyse (Belgijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje) veikiančias aukštojo mokslo ir profesinio rengimo įstaigas, savivaldybių ir pilietinių organizacijų asociacijas, nevyriausybines organizacijas, įmones, verslo inkubatorius ir akseleratorius, veikiančius ekologinės transformacijos srityje.

CiD projekto dirbtuvės Hanoveryje 2023. LUH nuotr.

Alijanse veikiančios švietimo ir profesinio mokymo organizacijos:

 • Hanoverio Leibnico universiteto (Leibniz Universität Hannover – LUH) miestų dizaino ir planavimo institutas (Vokietija),
 • Katalonijos pažangios architektūros instituto (Institute of Advanced Architecture of Catalonia – IAAC) pažangios architektūros grupė (Ispanija),
 • Genujos universiteto (Università degli Studi di Genova – UNIGE) produktų ir paslaugų dizaino grupė (Italija),
 • ARCES vienas iš pirmaujančių technikos, profesinio mokymo, švietimo ir mokymo centrų Italijoje. Asocijuotas profesinio mokymo centrų tinklo ASSOFOR narys (Italija).
CiD projekto dirbtuvės Hanoveryje 2023. LUH nuotr.

Viešajame sektoriuje, socialinėse ir verslo srityse, veikiančios organizacijos-partneriai:

 • ACE – Europos architektų taryba, atstovaujanti Europos architektų, mažų ir vidutinių projektavimo įmonių interesus ir palaikanti profesinę akreditaciją ir kvalifikaciją (Belgija);
 • Materiom – organizacija jungianti dizainerius, mokslininkus ir inovatorius, veikiančius bio-medžiagų tyrimų, dizaino, inžinerijos ir gamybos srityse (Jungtinė Karalystė);
 • Architekturos fondas – nevyriausybinė organizacija, vienijanti žmonių ir idėjų tinklą, aktyviai Lietuvoje ir tarptautiškai veikianti architektūros kultūros ir edukacijos srityse bei LINA platformos narys (Lietuva);
 • Verslo inkubatorius Taline (TEI) – Talino miesto įkurtas verslumo centras, remiantis vietines kūrybines įmones (Estija);
 • ALDA Europe – vietos demokratijos institucijų asociacija, vienijanti daugiau kaip 350 narių iš 45 šalių. Platus partnerių tinklas leidžia greitai paskleisti geriausią institucijų ir organizacijų patirtį daugelyje Europos ir kitų šalių (Prancūzijoje);
 • ERSILIA fondas – privati, pelno nesiekianti institucija, skirta tarpdisciplininėms ir interdisciplininėms žinioms tobulinti ir stiprinti gebėjimus įveikti šiuolaikinius globalius ir lokalius miestams kylančius iššūkius (Ispanija);
 • Italijos nacionalinės tyrimų taryba (Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR) – Biologijos žemės ūkio ir maisto mokslų departamentas (Italija);
 • Ellen MacArthur fondas – plėtoja ir skatina žiedinės ekonomikos idėją, įtraukia pagrindinius verslo, akademinės bendruomenės ir kitų sričių atstovus, siekiant sutelktų sisteminių sprendimų (Jungtinė Karalystė).

Aljansas savo veiklą pradėjo 2023 m., įžanginė konferencija įvyko praėjusių metų lapkričio mėn. Europos kultūros centre Venecijoje (Italija), gruodžio mėn. vyko kūrybinės partnerių dirbtuvės Hanoveryje (Vokietija). 2024 m. numatomi partnerių susitikimai Barselonoje ir Genujoje. Trejų metų laikotarpyje Architektūros fondas Lietuvoje planuoja įgyvendinti kūrybines dirbtuves ir projekto pabaigoje įgyvendinti tarptautinę konferenciją Vilniuje. Norėdami sužinoti daugiau apie būsimas veikas Lietuvoje sekite Architektūros fondo ir „Circular Design“ aljanso kanalus.

Alijansas yra koordinuojamas Leibniz Universität Hannover. Kiti alijanso partneriai: Institute for Advanced Architecture of Catalonia, Università degli Studi di Genova, ARCES, Ersilia Foundation, Architects’ Council of Europe (ACE-CAE), Tallinna Loomeinkubaator / Tallinn Creative Incubator, Materiom, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Architektūros fondas. Aljanso veikla įgyvendinama pagal Erasmus+ švietimo ir įmonių aljansų programą, finansuojamą Europos Sąjungos.