KAS: prof. V Žulkaus paskaita “Povandeninis kultūros paveldas Lietuvoje ir jo apsauga tarptautiniame kontekste“. Paskaita nemokama, lietuvių kalba.

KUR: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija, Šv. Jono g. 11, Vilnius

KADA: 2014 m. vasario 21d. [penktadienis], 17.00 val.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS tęsia 2-ąjį paskaitų ciklą „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“.

Povandeniniai kanjonai, užmarštin nugrimzdę laivai, priešistorinės vietovės, konstrukcijos ir pastatai, atsidūrę po vandeniu, – tai tik nedidelė dalis įspūdingų radinių, kurie slepiasi jūrų, ežerų ir upių dugne. Šis sudėtingai pasiekiamas povandeninis pasaulis ir povandeninio kultūros paveldo sritis Lietuvoje išlieka mažai pažinta plačiajai visuomenei. Atsižvelgdami į tai, kviečiame visus entuziastus ir specialistus į paskaitą apie povandeninį kultūros paveldą.

Paskaitos metu prof. Vladas Žulkus [pirmasis Lietuvoje pradėjęs povandeninės archeologijos tyrimus, UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos tarptautinio Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto narys] pristatys, kaip suvokiamas povandeninis kultūros paveldas, jo iššūkius, kurie kyla jo apsaugos, tvarkymo bei planavimo srityse Lietuvos ir tarptautiniu mastu.

Profesorius su paskaitos dalyviais pasidalins gausia vaizdo medžiaga „iš natūros“ ir koncentruotais komentarais apie vandenyje esantį istorinę bei kultūrinę reikšmę turintį paveldą, akivaizdžiais pavyzdžiais liudijantį žmonijos istoriją.

UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija priimta 2001 metais. Jos esmė – saugoti povandeninį kultūros paveldą jo buvimo vietoje (in situ) ir neleisti jo eksploatuoti komerciniais tikslais. Konvencijos nuostatos remia šalių bendradarbiavimą saugant povandeninį kultūros paveldą, propaguoja mokymus apie povandeninę archeologiją, skatina visuomenės domėjimąsi nugrimzdusio kultūros paveldo svarba. Lietuvos Respublika šią konvenciją ratifikavo 2006 m. (įsigaliojo 2009 m.).

Info: www.unesco.lt, www.archfondas.lt, www.facebook.com/UNESCO.LT

Iliustracija iš www.unesco.org , @ M.Spencer