Esame tarpdisciplininė kūrėjų komanda, susirūpinusi organinių atliekų tvarkymo situacija Lietuvoje; su tuo susijusių ES direktyvų ir reglamentų nepaisymu, visuomenės rūšiavimo įpročiais ir šių veiksnių poveikiu aplinkai.

Projektas Com(e)posting tapo Climathon Vilnius 2020 laimėtoju, buvo įvertintas aukščiausia Nordic Council of Ministers Office in Lithuania skirta premija už Tvarių maisto sistemų inovacijas; esame EIT Climate-KIC alumni programos dalimi.

Lietuvoje vis dar nėra efektyvios organinių atliekų apdorojimo sistemos, tad nuo 2020-ųjų rudens vystome kompleksišką urbanistinę strategiją, skatinančią ekologinį švietimą ir organinių atliekų panaudojimą, įgalinus Vilniaus miesto bendruomenes būti atsakingomis už savo kaimyninės teritorijos žalesnę ir švaresnę aplinką.

Kompostavimui urbanistinėje aplinkoje pristatome anaerobinio pūdymo sistemos prototipą, kuriame skaidomos organinės atliekos. Iš jų susidaro biodujos (atsinaujinantis energijos šaltinis) ir skystos trąšos. Mieste implementuota tokia anaerobinio pūdymo sistema – miniatiūrinė biodujų jėgainė –  sulėtintų sąvartynų plėtimąsi ir sugaudytų organinių atliekų skilimo produktą – metano dujas, kurios skatiną šiltnamio efektą. Skaidymo metu susidariusios trąšos skatintų žaliųjų erdvių kūrimąsi mieste ir įtrauktų bendruomenes į švaresnio ir žalesnio miesto kūrimo ciklą.

Anaerobinio pūdymo sistemos egzistavimu siekiame suburti miesto bendruomenes, skatinti visuomenės domėjimąsi organinių atliekų apdorojimu, žiedine ekonomika, ekologija  ir ugdyti pagrindines naujojo europinio bauhauzo vertybes: tvarumą, estetiką ir įtrauktį.

Daugiau informacijos: https://www.micro-empathy.com/